wolontariusze

TWÓRZ FESTIWAL RAZEM Z NAMI!
ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM FESTIWALU WOLNA REPUBLIKA OCHOTNICKA.


Zapraszamy do współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą pomóc w organizacji festiwalu jednocześnie dobrze się bawiąc.


Poszukujemy wolontariuszy do pomocy w obsłudze II Edycji Festiwalu Wolna Republika Ochotnicka w dniu 12 sierpnia 2017 r.  Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, choć oczywiście osoby niepełnoletnie będą musiały mieć odpowiednią zgodę rodziców.


Każdy wolontariusz otrzyma nieodpłatnie:
1) koszulkę  i smycz z logo festiwalu
2) wyżywienie
3) ubezpieczenie
4) dyplom wolontariusza


Do zakresu obowiązków wolontariuszy będzie należało min. opieka nad artystami, udzielanie informacji turystom. Pomoc techniczna w rozstawianiu oznakowania, stołów i koszy na śmieci. Przede wszystkim jednak praca wolontariusza polega na dobrej zabawie razem z innymi uczestnikami 🙂


 


Wolontariuszem można zostać przesyłając zgłoszenie na adres: wolontariat@wromail.pl lub wypełniając poniższy formularz.

 

DANE OSOBOWE:

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane):

Data urodzenia:

ADRES ZAMIESZKANIA:

Ulica/Osiedle:

Nr domu:

kod pocztowy:

Miejscowość:

DANE KONTAKTOWE:

Telefon kontaktowy:

Adres email (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w powyższym kwestionariuszu, na potrzeby realizacji i rozliczenia Festiwalu Wolna Republika Ochotnicka w ramach projektu pt. „OCHOTNICA I TYLMANOWA, MAŁE OJCZYZNY, WIELKIE HISTORIE” realizowanego przez Fundację Wolna Republika Ochotnicka z siedzibą w Ochotnicy Górnej, Os. Jamne 166, 34-453 Ochotnica Górna, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacii oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000623803, NIP 7352867434, REGON 364909990, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm. )

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt na adres: wolontariat@wromail.pl