Symbole

Tworząc identyfikację (logo) Wolnej Republiki Ochotnickiej postanowiliśmy sięgnąć do historii wsi Ochotnica. Wieś Ochotnica miała swój ugruntowany w historii herb, który został dobitnie wyeksponowany przez dr. Stanisława Czajkę na okładce książki "Ochotnica. Dzieje wsi gorczańskiej 1416-1986".
ochotnica_pieczecie
Herbem wsi Ochotnica było "oko opatrzności". "Symbol oka otoczonego przez promienie światła lub glorii zamknięte w trójkącie. Ten znak jest  interpretowany jako symbol oka Boga pilnującego ludzi. Najczęściej jest to piktogram składający się z otwartego oka wpisanego w trójkąt równoramienny, z którego boków widoczne są promienie.

Niestety ten herb został zapomniany i wielu mieszkańców Ochotnicy nie jest świadomych jego istnienia. Postanowiliśmy przywrócić go do publicznej świadomości tworząc logo WRO. Znane są trzy postacie pieczęci z "okiem opatrzności" jako herbem Ochotnicy: z 1832 r., 1861 r. i późniejsze  z końca XIX w. Logo WRO odwołuje się do ostatniej znanej postaci pieczęci wsi Ochotnica z końca XIX w.

ochotnica- gwiazda dawida1

Można odnaleźć nawet oryginalne koperty z początku XX w., na których widnieje przedstawiona powyżej pieczęć gminy Ochotnica. Poniżej list urzędowy  z 1906 r. wysłany 24 września przez Zwierzchność Gminy Ochotnica do Krościenka. "Ładnie odciśnięty rusztowy kasownik nadawczy. Zwraca uwagę efektowna pieczęć gminy."

koperta