Rozliczenie festiwalu

  Sprawozdanie finansowe z organizacji Festiwalu Wolna Republika Ochotnicka z dnia 15 sierpnia 2016

Poniżej prezentujemy sprawozdanie finansowe dot. organizacji festiwalu, które zostało przygotowanie w dniu 5 października 2016 r. a następnie przyjęte przez zarząd fundacji na posiedzeniu w dniu 11 października 2016 r. Przygotowanie raportu było możliwe po otrzymaniu i zapłaceniu wszystkich rachunków i faktur. Ostatni rachunek został zapłacony przez fundację w dniu 28 września 2016 r.

Publikacja tego rodzaju sprawozdań nie jest wymagana przez prawo, jednak uważamy to za dobrą praktykę, dlatego zgodnie z zapowiedzią i obietnicami, z własnej i nie przymuszonej woli, upubliczniamy poniższy raport.

Na zakończenie jako organizatorzy festiwalu Wolna Republika Ochotnicka jeszcze raz pragniemy podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy na różne sposoby wspierali nas podczas organizacji festiwalu.Szczególnie pragniemy podziękować naszym sponsorom, darczyńcom, partnerom, wolontariuszom  i gościom, którzy wystąpili podczas festiwalu. Podczas organizacji festiwalu zgodnie współpracowali mieszkańcy Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej a festiwal jest naszym wspólnym sukcesem. Dziękujemy również wszystkim widzom i mieszkańcom, którzy tak licznie przybyli na pierwszą edycję naszego festiwalu.

 

rozliczenie_festiwalu_z_podpisami-1

rozliczenie_festiwalu_z_podpisami-2

rozliczenie_festiwalu_z_podpisami-3

rozliczenie_festiwalu_z_podpisami-4

Załącznik do sprawozdania:

sprawozdanie_z_zbi-rki_publicznej_wro_2016-1

sprawozdanie_z_zbi-rki_publicznej_wro_2016-2

sprawozdanie_z_zbi-rki_publicznej_wro_2016-3