nasz zespół

Na mocy aktu ustanowienia fundacji organami Wolnej Republiki Ochotnickiej jest zarząd, Rada Fundacji (komisja rewizyjna) oraz Rada Programowa Fundacji. Dodatkowo WRO posiada Radę Honorową Fundacji oraz poszczególne rady tematyczne, których przewodniczący wchodzą w skład Rady Programowej WRO.

Poniże prezentujemy zarząd Wolnej Republiki Ochotnickiej.

tadeusz na WRO
TADEUSZ KRÓLCZYK
Pomysłodawca powołania do istnienia Wolnej Republiki Ochotnickiej oraz jej fundator.
Fundacja została ustanowiona w dniu 6 czerwca 2016 r. stosownym aktem ustanowienia fundacji.
Od 6 czerwca pełni funkcję prezesa Wolnej Republiki Ochotnickiej

 

tadeusz na WRO
MIRKA ZAZIĄBŁO-HUBIAK
Wokalistka zespołu etno-folkowego TRYPTYK. Wiceprezes Wolnej Republiki Ochotnickiej.
Dyrektor artystyczny Festiwalu Wolna Republika Ochotnicka.

150
MARIA CHLIPAŁA-GOŁDYN
Wiceprezes Wolnej Republiki Ochotnickiej.
Dyrektor Biura Festiwalu Wolna Republika Ochotnicka.