nasza misja

Zobacz akt ustanowienia Fundacji Wolna Republika Ochotnicka

 

Nasza misja: "Odkrywanie, kultywowanie i propagowanie historii, kultury i tradycji oraz dbanie o rozwój wiosek tworzących Gminę Ochotnica Dolna w tym Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej"

Cele fundacji:

 1. Odkrywanie, kultywowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski ze szczególnym uwzględnieniem wiosek tworzących Gminę Ochotnica Dolna w tym Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej.
 2. Badanie, odkrywanie i propagowanie historii powstania i funkcjonowania podczas II Wojny Światowej republiki partyzanckiej zwanej Wolną Republiką Ochotnicką.
 3. Badanie i upamiętnianie ofiar II Wojny Światowej w szczególności „ Krwawej Wigilii” -pacyfikacji wsi Ochotnica Dolna, akcji likwidacji społeczność żydowskiej oraz poległych partyzantów.
 4.  Działalność edukacyjna w zakresie historii, kultury polskiej oraz mniejszości narodowych w Polsce i ich wkładu w budowanie polskiej kultury i państwowości
 5. Działania na rzecz porozumienia między narodami, kulturami, grupami etnicznymi oraz religiami.
 6. Podejmowanie działań mających na celu ochronę materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Polski a w szczególności społeczności lokalnej Gminy Ochotnica Dolna.
 7. Badanie, zachowywanie i kultywowanie lokalnych dialektów tzw. gwar
 8. Dbałość o przestrzeń publiczną i promowanie rozwiązań architektonicznych bazujących na wzorach tradycyjnej lokalnej zabudowy.
 9. Mając w pamięci wszystkie ofiary totalitaryzmów podejmowanie działań na rzecz zapobiegania wszelkim przejawom ksenofobii, rasizmu, szowinizmu, faszyzmu oraz wszelkim postaciom totalitaryzmu i dyskryminacji na jakimkolwiek tle.
 10. Przygotowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych, badawczych z zakresu rozwoju demokracji, historii i kultury polskiej oraz europejskiej
 11. Aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie budowania samorządności oraz wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i narodowej w Europie i na całym świecie.
 12. Działalność na rzecz edukacji, aktywizacji zawodowej i integracji społeczności romskiej.
 13. Promowanie dobrego wizerunku Polski za granicą i zapobieganie wszelkim przejawom antypolonizmu.
 14. Budowanie dobrych stosunków polsko-żydowskich oraz działania na rzecz zapobiegania wszelkim przejawom antysemityzmu
 15. Ochrona środowiska naturalnego.
 16. Rozwój turystyki
 17. Rozwój przedsiębiorczości.
 18. Rozwój rolnictwa tradycyjnego i ekologicznego.
 19. Promowanie nauki i kultury poprzez wspieranie finansowe
 20. Tworzenie własnego księgozbioru
 21. Współpraca ze wszystkimi innymi organizacjami działającymi na terenie Polski i za granicą zmierzająca do realizacji postawionych celów.